Logo  
HomeO namaProgramiKontakt
Novosti
O nama Šta radimo Kontakt
 

Mi, u Hope and Homes for Children, vjerujemo da svako dijete treba da živi u okruženju i toplini porodice. Upravo zbog toga, radimo sa djecom, njihovim porodicama i lokalnim zajednicama kako bi omogućili djeci da odrastaju u okruženju u kojem imaju mogućnost da ispolje svoj puni potencijal. Zajedno sa centrima za socijalni rad i ostalim vladinim i nevladinim organizacijama pomažemo porodicama i djeci pod rizikom od razdvajanja da ostanu zajedno.

Radimo na razvoju modela brige za djecu koji su bazirani na porodici kroz transformaciju institucija za djecu bez roditeljskog staranja.

 
Ako (bi)ste učestvovali u humanitarnim akcijama, koji je način po vama najefikasniji?
 

„Transformacija KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja „Bjelave“ Sarajevo

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja u Sarajevu, JU Kantonalni centar za socijalni rad i Hope and Homes for Children, 23.09.2014. godine, potpisali su Protokol o suradnji za implementaciju projekta  „Transformacija KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja „Bjelave“  Sarajevo u niz novih usluga koje će podržati odrastanje djece u porodicama“ (prva faza).

Prva faza projekta podrazumijeva unapređenje kompetencija uposlenika JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja u Sarajevu u oblasti procesa deinstitucionalizacije, sa posebnim akcentom na oblast hraniteljstva, procjenu sve djece smještene u JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja u Sarajevu uz davanje preporuka za dalje zbrinjavanje, analizu postojećih resursa u  Kantonu Sarajevo koji pružaju podršku djeci, mladima i porodicama, i izradu okvirnog plana za transformaciju JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja u Sarajevu. 

Prva faza projekta će se implementirati u periodu od septembra 2014. godine do juna 2015. godine, a finansijska sredstva za realizaciju obezbijedili su UNICEF i Hope and Homes for Children.

 
U Mostaru nastavak edukacije o hraniteljstvu

Dana 22.10.2014.godine u Mostaru je održana cjelodnevna edukacija za profesionalce iz centara za socijalni rad  Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije i volontere Udruge studenata socijalnog rada „ZAMFIS“ na temu Procjena hraniteljskih porodica i Minimalni standardi u hraniteljstvu. Cilj edukacije je jačanje kompetencija profesionalaca i razvoj hraniteljstva kao alternativnog servisa za zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja. Edukacija se realizira u okviru projekta „Priprema i stvaranje uslova za transformaciju JU Dječiji dom „Mostar“ - druga faza“.

U sklopu istog projekta na području HNK u toku je kampanja za promociju hraniteljstva.

 
SAMO JEDNOM SAM DIJETE - I JA ŽELIM PORODICU!
vh_slika

 

 

 

Hope and Homes for Children je u Mostaru dana 14.10.2014. organizirao javnu debatu o hraniteljstvu, u okviru promocije hraniteljstva, dok će sličan javni događaj biti upriličen u Čitluku, 29.10.2014.

Javna debata u Čitluku uključuje umjetnički performans i izložbu profesionalnih fotografija, kojima želimo promovirati pravo svakog djeteta na odrastanje u toplini porodičnog doma, te hraniteljstvo kao porodični oblik zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja.

Izložba fotografija: Velija Hasanbegović

Umjetnički performans: Arma Tanović-Branković, Dženita Imamović-Omerović i Maja Salkić - Akademija scenskih umjetnosti Sarajevo.

Lokacija: Hotel „Brotnjo“ Čitluk, 29.10.2014. u 11:00 sati 

Navedena kampanja se provodi u okviru projekta Priprema i stvaranje uslova za transformaciju JU Dječiji dom „Mostar“ (druga faza) koji ima za cilj stvoriti preduslove za deinstitucionalizaciju i unapređenje sistema zaštite djece  bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u Hercegovačko neretvanskom kantonu. Naši partneri i saradnici na navedenom projektu su Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK, JU Dječiji dom „Mostar“, te centri/službe za socijalni rad sa područja HNK. Projekat finansira  UNICEF

Opširnije...
 
Vijeće ministara BiH usmjerava IPA sredstva za transformaciju ustanova socijalne zaštite

Vijeće ministara BiH, na izvanrednoj sjednici održanoj 18.7.2014. godine, razmotrilo je i usvojilo Informaciju o državnom paketu predpristupne pomoći (IPA) 2014 za Bosnu i Hercegovinu. Paket se odnosi na akcione planove iz devet prioritetnih oblasti koje će biti finansirane iz IPA fondova za 2014. godinu, a među kojima se kao poseban prioritet našla i transformacija ustanova za zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja i osoba sa invaliditetom.

Ovo je bio jedan od temeljnih ciljeva pan-evropske kampanje „Otvaramo vrata za djecu Evrope“ (www.openingdoors.eu) koju već treću godinu provode organizacije Hope and Homes for Children i Eurochild u 12 zemalja Evrope, uključujući BiH. U Bosni i Hercegovini kampanju koordinira HHC, u partnerstvu sa organizacijama Save the Children, SOS Dječija sela BiH, SUMERO Savez za podršku osobama za intelektualnim poteškoćama, UNICEF i World Vision.

Kroz akcioni plan za transformaciju ustanova će u naredne tri godine biti uloženo 1.500.000€ iz IPA sredstava. Ovo je vrlo značajan trenutak, jer pored toga što će odobrena sredstva omogućiti prijelaz sa institucionalnog zbrinjavanja na brigu o djeci i porodicama unutar njihovih zajednica, ovim se deinstitucionalizacija pozicionira kao ključni prioritet za vlasti u BiH i za EU, što našu državu približava članstvu u Evropskoj uniji u budućnosti.

 
U Mostaru uručeni certifikati za profesionalce i volontere
mostar_11

 

 

Prim. dr. Mladen Bošković, ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona i Aleksandra Babić Golubović, predstavnica organizacije Hope and Homes for the Children (HHC), dana, 10.07.2014. godine, su u dvorani zgrade Vlade HNK  uručili certifikate učesnicima Treninga za trenere u sklopu projekta ''Priprema i stvaranje uslova za transformaciju JU Dječji dom „Mostar“ (druga faza)''.

Na treningu su učestvovali uposlenici centara za socijalni rad iz Hercegovačko- neretvanskog kantona i volonteri Udruge studenata socijalnog rada „ZEMFIS“.

Također, na dodjeli certifikata najavljen je i početak javne kampanje za promociju hraniteljstva, koju će provoditi učesnici treninga. U sklopu projekta, do kraja godine, predviđena je i edukacija hraniteljskih porodica.

 
Održana dvodnevna edukacija u Tuzli o pružanju usluge u materinski dom

 

  img_0622

 

U JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli je 13. i 14.5.2014. održana edukacija profesionalaca iz centara za socijalni rad Tuzlanskog kantona i JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja na temu „Usluga smještaja u materinski dom“. Edukacija je održana u okviru projekta „Transformacija JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja u niz novih usluga koje će podržati odrastanje djece u porodicama (druga faza)“, u sklopu kojeg je planirano otvaranje i materinskog doma kao jedne od savremenih usluga brige za djecu i porodice. Voditeljica edukacije, Galina Pourcheva-Bisset, regionalna direktorica Hope and Homes for Children za jugoistočnu Evropu, upoznala je 28 profesionalaca sa značajem postojanja materinskog doma i principima rada, te je dala značajne smjernice za uspostavljanje ove usluge u JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja.

 
Nastavak projekta „Priprema i stvaranje uvjeta za transformaciju JU Dječiji dom Mostar''

   mostar

 

U organizaciji Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije i Hope and Homes for Children (HHC), 07.05.2014. godine, u prostorijama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, prezentiran je projekt ''Priprema i stvaranje uvjeta za transformaciju JU Dječji dom Mostar'' – druga faza.

Ovaj projekt  finansira se sredstvima UNICEF-a, s ciljem stvaranja uvjeta za transformaciju JU Dječji dom ''Mostar'' i s naglaskom na promociju hraniteljstva, odnosno smještaj djece bez roditeljskog staranja u zamjenske porodice.

U ovoj fazi projekta izvršit će se educiranje profesionalaca iz centara/ službi za socijalni rad s područja HNK, domova za zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja, te educiranje i praktična obuka studenata Filozofskog fakulteta - Odjela za socijalnu skrb, odnosno volontera koji će biti upoznati s novim metodama socijalne zaštite djece bez roditeljskog staranja.

Druga faza projekta ''Priprema i stvaranje uvjeta za transformaciju JU Dječji dom Mostar'' implementirat će se u narednih 8 mjeseci.

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 1 - 8 od 28
Copyright © 2009 Hope and Homes for Children BiH
Powered by Studio MRAK