Logo  
HomeO namaProgramiKontakt
Novosti
O nama Šta radimo Kontakt
 

Mi, u Hope and Homes for Children, vjerujemo da svako dijete treba da živi u okruženju i toplini porodice. Upravo zbog toga, radimo sa djecom, njihovim porodicama i lokalnim zajednicama kako bi omogućili djeci da odrastaju u okruženju u kojem imaju mogućnost da ispolje svoj puni potencijal. Zajedno sa centrima za socijalni rad i ostalim vladinim i nevladinim organizacijama pomažemo porodicama i djeci pod rizikom od razdvajanja da ostanu zajedno.

Radimo na razvoju modela brige za djecu koji su bazirani na porodici kroz transformaciju institucija za djecu bez roditeljskog staranja.

 

Copyright © 2009 Hope and Homes for Children BiH