Logo  
HomeO namaProgramiKontakt
Novosti
O nama Šta radimo Kontakt
 

Mi, u Hope and Homes for Children, vjerujemo da svako dijete treba da živi u okruženju i toplini porodice. Upravo zbog toga, radimo sa djecom, njihovim porodicama i lokalnim zajednicama kako bi omogućili djeci da odrastaju u okruženju u kojem imaju mogućnost da ispolje svoj puni potencijal. Zajedno sa centrima za socijalni rad i ostalim vladinim i nevladinim organizacijama pomažemo porodicama i djeci pod rizikom od razdvajanja da ostanu zajedno.

Radimo na razvoju modela brige za djecu koji su bazirani na porodici kroz transformaciju institucija za djecu bez roditeljskog staranja.

 
Ako (bi)ste učestvovali u humanitarnim akcijama, koji je način po vama najefikasniji?
 

Vijeće ministara BiH usmjerava IPA sredstva za transformaciju ustanova socijalne zaštite

Vijeće ministara BiH, na izvanrednoj sjednici održanoj 18.7.2014. godine, razmotrilo je i usvojilo Informaciju o državnom paketu predpristupne pomoći (IPA) 2014 za Bosnu i Hercegovinu. Paket se odnosi na akcione planove iz devet prioritetnih oblasti koje će biti finansirane iz IPA fondova za 2014. godinu, a među kojima se kao poseban prioritet našla i transformacija ustanova za zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja i osoba sa invaliditetom.

Ovo je bio jedan od temeljnih ciljeva pan-evropske kampanje „Otvaramo vrata za djecu Evrope“ (www.openingdoors.eu) koju već treću godinu provode organizacije Hope and Homes for Children i Eurochild u 12 zemalja Evrope, uključujući BiH. U Bosni i Hercegovini kampanju koordinira HHC, u partnerstvu sa organizacijama Save the Children, SOS Dječija sela BiH, SUMERO Savez za podršku osobama za intelektualnim poteškoćama, UNICEF i World Vision.

Kroz akcioni plan za transformaciju ustanova će u naredne tri godine biti uloženo 1.500.000€ iz IPA sredstava. Ovo je vrlo značajan trenutak, jer pored toga što će odobrena sredstva omogućiti prijelaz sa institucionalnog zbrinjavanja na brigu o djeci i porodicama unutar njihovih zajednica, ovim se deinstitucionalizacija pozicionira kao ključni prioritet za vlasti u BiH i za EU, što našu državu približava članstvu u Evropskoj uniji u budućnosti.

 
U Mostaru uručeni certifikati za profesionalce i volontere
mostar_11

 

 

Prim. dr. Mladen Bošković, ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona i Aleksandra Babić Golubović, predstavnica organizacije Hope and Homes for the Children (HHC), dana, 10.07.2014. godine, su u dvorani zgrade Vlade HNK  uručili certifikate učesnicima Treninga za trenere u sklopu projekta ''Priprema i stvaranje uslova za transformaciju JU Dječji dom „Mostar“ (druga faza)''.

Na treningu su učestvovali uposlenici centara za socijalni rad iz Hercegovačko- neretvanskog kantona i volonteri Udruge studenata socijalnog rada „ZEMFIS“.

Također, na dodjeli certifikata najavljen je i početak javne kampanje za promociju hraniteljstva, koju će provoditi učesnici treninga. U sklopu projekta, do kraja godine, predviđena je i edukacija hraniteljskih porodica.

 
Održana dvodnevna edukacija u Tuzli o pružanju usluge u materinski dom

 

  img_0622

 

U JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli je 13. i 14.5.2014. održana edukacija profesionalaca iz centara za socijalni rad Tuzlanskog kantona i JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja na temu „Usluga smještaja u materinski dom“. Edukacija je održana u okviru projekta „Transformacija JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja u niz novih usluga koje će podržati odrastanje djece u porodicama (druga faza)“, u sklopu kojeg je planirano otvaranje i materinskog doma kao jedne od savremenih usluga brige za djecu i porodice. Voditeljica edukacije, Galina Pourcheva-Bisset, regionalna direktorica Hope and Homes for Children za jugoistočnu Evropu, upoznala je 28 profesionalaca sa značajem postojanja materinskog doma i principima rada, te je dala značajne smjernice za uspostavljanje ove usluge u JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja.

 
Nastavak projekta „Priprema i stvaranje uvjeta za transformaciju JU Dječiji dom Mostar''

   mostar

 

U organizaciji Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije i Hope and Homes for Children (HHC), 07.05.2014. godine, u prostorijama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, prezentiran je projekt ''Priprema i stvaranje uvjeta za transformaciju JU Dječji dom Mostar'' – druga faza.

Ovaj projekt  finansira se sredstvima UNICEF-a, s ciljem stvaranja uvjeta za transformaciju JU Dječji dom ''Mostar'' i s naglaskom na promociju hraniteljstva, odnosno smještaj djece bez roditeljskog staranja u zamjenske porodice.

U ovoj fazi projekta izvršit će se educiranje profesionalaca iz centara/ službi za socijalni rad s područja HNK, domova za zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja, te educiranje i praktična obuka studenata Filozofskog fakulteta - Odjela za socijalnu skrb, odnosno volontera koji će biti upoznati s novim metodama socijalne zaštite djece bez roditeljskog staranja.

Druga faza projekta ''Priprema i stvaranje uvjeta za transformaciju JU Dječji dom Mostar'' implementirat će se u narednih 8 mjeseci.

 
Generalni direktor HHC u posjeti Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike

 

mark_camber

Federalni ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber primio je 13.3.2013. godine u posjetu Marka Waddingtona, generalnog direktora organizacije Hope and Homes for Children (HHC), koji je boravio u posjeti BiH. Razgovarano je o strategiji deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine i budućoj saradnji između Ministarstva i Hope and Homes for Children u BiH.

Ministar Čamber se zahvalio na istaknutoj podršci koju HHC BiH pruža kada je u pitanju podizanje svijesti javnosti o djeci bez roditeljskog staranja i njihovim potrebama za socijalnim uključivanjem u društvenu zajednicu.

Strategija deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite predstavlja opredjeljenje Vlade Federacije BiH da nastavi sa svojim javnim angažmanom na postizanju deinstitucionalizacije i stvaranja usluga podrške u zajednici, čime ista nastoji implementirati međunarodno utemeljeno pravo prema kojem svaka osoba ima pravo na život u zajednici.

Potaknuti dosadašnjom, dogovorena je i  buduća saradnja, posebno na polju razvijanja modela brige za djecu zasnovanih na porodici kroz transformaciju institucija za djecu bez roditeljskog staranja. (vijest preuzeta sa www.fmrsp.gov.ba )

 
Češka ambasada finansira adaptaciju prihvatilišta za djecu pod rizikom od razdvajanja u Tuzli

 ceska_ambasada

 

Hope and Homes for Children i Ambasada Republike Češke u BiH potpisali su 13.3.2014. godine u Sarajevu ugovor o donaciji sredstava u iznosu od 18798,00 KM za adaptaciju prihvatilišta za djecu pod rizikom od razdvajanja u Tuzli. Prihvatilište će biti smješteno u zgradi JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, a njegovo renoviranje i opremanje bit će provedeno u sklopu projekta transformacije ove ustanove u niz usluga koje treba da podrže odrastanje djece u porodici. Prihvatilište će pružati uslugu privremene zaštite djece koja se nalaze u riziku da budu odvojena od svojih porodica (napuštena djeca, djeca žrtve nasilja, djeca žrtve trgovine ljudima i sl.). Djeca će u njemu boraviti ograničen, kraći period vremena, do povratka u vlastitu porodicu ili dok se za njih ne iznađe odgovarajući dugoročniji oblik zaštite u porodičnom okruženju.

 
U Tuzli prezentirani rezultati Projekta transformacije i predstavljeni planovi za narednu fazu

 

 

 prezentacija_tuzla

 

 

U Tuzli je 12.3.2014. godine održana prezentacija rezultata prve faze i plana za drugu fazu transformacije JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli. Predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, Hope and Homes for Children i JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja istakli su da je postignut značajan napredak u brizi za djecu i porodice. Tako su tokom protekle godine podržane 32 porodice u Tuzlanskom kantonu gdje je postojao rizik od razvdajanja, šest porodica je podržano u prihvatu (reintegraciji) svoje djece koja su bila smještena u Dom, devetero djece iz Doma je usvojeno, osmero je smješteno u hraniteljske porodice, a dvoje mladih je podržano u izlasku iz Doma i osamostaljivanju. Kampanja za promociju hraniteljstva koja je provedena i nastavlja se, rezultirala je regrutovanjem 29 novih hraniteljskih porodica. Također su organizirane edukacije za profesionalce iz centara za socijalni rad i Doma koji su radili neposredno sa djecom i porodicama. Podrška djeci i porodicama nastavit će se i u naredne dvije godine, a očekuje se da će biti i sveobuhvatnija s obzirom na planove za unapređenje postojećih usluga u okviru Doma (materinskog doma i prihvatilišta) i razvijanje novih usluga (dnevnog centra za djecu pod rizikom od razdvajanja, centra za savjetovanje i edukaciju i malog porodičnog doma).

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 4 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 1 - 8 od 25
Copyright © 2009 Hope and Homes for Children BiH
Powered by Studio MRAK