Logo  
HomeO namaProgramiKontakt
Novosti
O nama Šta radimo Kontakt
 

Mi, u Hope and Homes for Children, vjerujemo da svako dijete treba da živi u okruženju i toplini porodice. Upravo zbog toga, radimo sa djecom, njihovim porodicama i lokalnim zajednicama kako bi omogućili djeci da odrastaju u okruženju u kojem imaju mogućnost da ispolje svoj puni potencijal. Zajedno sa centrima za socijalni rad i ostalim vladinim i nevladinim organizacijama pomažemo porodicama i djeci pod rizikom od razdvajanja da ostanu zajedno.

Radimo na razvoju modela brige za djecu koji su bazirani na porodici kroz transformaciju institucija za djecu bez roditeljskog staranja.

 
Ako (bi)ste učestvovali u humanitarnim akcijama, koji je način po vama najefikasniji?
 

Generalni direktor HHC u posjeti Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike

 

mark_camber

 Federalni ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber primio je 13.3.2013. godine u posjetu Marka Waddingtona, generalnog direktora organizacije Hope and Homes for Children (HHC), koji je boravio u posjeti BiH. Razgovarano je o strategiji deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine i budućoj saradnji između Ministarstva i Hope and Homes for Children u BiH.

Ministar Čamber se zahvalio na istaknutoj podršci koju HHC BiH pruža kada je u pitanju podizanje svijesti javnosti o djeci bez roditeljskog staranja i njihovim potrebama za socijalnim uključivanjem u društvenu zajednicu.

Strategija deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite predstavlja opredjeljenje Vlade Federacije BiH da nastavi sa svojim javnim angažmanom na postizanju deinstitucionalizacije i stvaranja usluga podrške u zajednici, čime ista nastoji implementirati međunarodno utemeljeno pravo prema kojem svaka osoba ima pravo na život u zajednici.

Potaknuti dosadašnjom, dogovorena je i  buduća saradnja, posebno na polju razvijanja modela brige za djecu zasnovanih na porodici kroz transformaciju institucija za djecu bez roditeljskog staranja. (vijest preuzeta sa www.fmrsp.gov.ba )

 
Češka ambasada finansira adaptaciju prihvatilišta za djecu pod rizikom od razdvajanja u Tuzli

 ceska_ambasada

 

Hope and Homes for Children i Ambasada Republike Češke u BiH potpisali su 13.3.2014. godine u Sarajevu ugovor o donaciji sredstava u iznosu od 18798,00 KM za adaptaciju prihvatilišta za djecu pod rizikom od razdvajanja u Tuzli. Prihvatilište će biti smješteno u zgradi JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, a njegovo renoviranje i opremanje bit će provedeno u sklopu projekta transformacije ove ustanove u niz usluga koje treba da podrže odrastanje djece u porodici. Prihvatilište će pružati uslugu privremene zaštite djece koja se nalaze u riziku da budu odvojena od svojih porodica (napuštena djeca, djeca žrtve nasilja, djeca žrtve trgovine ljudima i sl.). Djeca će u njemu boraviti ograničen, kraći period vremena, do povratka u vlastitu porodicu ili dok se za njih ne iznađe odgovarajući dugoročniji oblik zaštite u porodičnom okruženju.

 
U Tuzli prezentirani rezultati Projekta transformacije i predstavljeni planovi za narednu fazu

 

 

 prezentacija_tuzla

 

 

U Tuzli je 12.3.2014. godine održana prezentacija rezultata prve faze i plana za drugu fazu transformacije JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli. Predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, Hope and Homes for Children i JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja istakli su da je postignut značajan napredak u brizi za djecu i porodice. Tako su tokom protekle godine podržane 32 porodice u Tuzlanskom kantonu gdje je postojao rizik od razvdajanja, šest porodica je podržano u prihvatu (reintegraciji) svoje djece koja su bila smještena u Dom, devetero djece iz Doma je usvojeno, osmero je smješteno u hraniteljske porodice, a dvoje mladih je podržano u izlasku iz Doma i osamostaljivanju. Kampanja za promociju hraniteljstva koja je provedena i nastavlja se, rezultirala je regrutovanjem 29 novih hraniteljskih porodica. Također su organizirane edukacije za profesionalce iz centara za socijalni rad i Doma koji su radili neposredno sa djecom i porodicama. Podrška djeci i porodicama nastavit će se i u naredne dvije godine, a očekuje se da će biti i sveobuhvatnija s obzirom na planove za unapređenje postojećih usluga u okviru Doma (materinskog doma i prihvatilišta) i razvijanje novih usluga (dnevnog centra za djecu pod rizikom od razdvajanja, centra za savjetovanje i edukaciju i malog porodičnog doma).

 
Okončan Projekat razvijanja usluga za djecu bez roditeljskog staranja i porodica po rizikom u SBK

 dscf0841

 

Krajem 2013. godine uspješno je okončan projekat „Razvoj servisa za djecu bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja na području Kantona Središnja Bosna / Srednjobosanskom kantonu“  koji su od 2011. godine zajednički provodili Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Kantona Središnja Bosna/ Srednjobosanskog kantona i organizacija Hope and Homes for Children, u saradnji sa 9 centara za socijalni rad s područja ovog kantona.

Cilj projekta bio je smanjiti broj djece bez roditeljskog staranja koja odrastaju u institucijama kroz prevenciju razdvajanja roditelja i djece i razvoj alternativnih oblika zbrinjavanja u zajednici. Na ovaj način uspjeli smo osigurati da djeca odrastaju u porodičnom okruženju koje pruža optimalne uslove za razvoj sveukupnih djetetovih potencijala.

U toku trajanja projekta, uspješno smo smanjili broj djece s područja ovog kantona u institucijama širom FBiH, te razvili nove i unaprijedili postojeće usluge za djecu bez roditeljskog staranja i porodice pod rizikom od razdvajanja, kroz sljedeće aktivnosti:

  • animiranje i obuka 16 novih hraniteljskih porodica;
  • zbrinjavanje 15 djece bez roditeljskog staranja u hraniteljstvo;
  • pružanje podrške za 19 mladih osoba u procesu osamostaljivanja;
  • pružanje podrške za 97 djece iz 33 porodice kod kojih je postojala opasnost od razdvajanja;
  • reintegracija 10 djece iz institucija u njihove biološke porodice;
  • i unaprijeđivanje kompetencija 26 profesionalaca iz centara/službi za socijalni rad za rad na razvijanju vaninstitucionalnih usluga za djecu i porodice.
 
Edukacija novinara

 

 hhc_media_trening3

 

U sklopu proslave Međunarodnog dana djeteta, pod pokroviteljstvom UNICEF-a 21. novembra 2013. organizovana je radionica "Mediji i djeca" na kojoj su bili prisutni novinari iz cijele Bosne i Hercegovine, osoblje fakulteta novinarstva, predstavnici nevladinog sektora, te Ombudsmen za djecu RS. Tema radionice je bila uloga novinara i medija u zaštiti djece, te nam je izuzetno zadovoljstvo što je jedan od prezentatora bio Hope and Homes for Children. Fokus našeg izlaganje je bio proces deinstitucionalizacije i šta o tome znaju javnost i mediji. Tokom ovog događaja, nastojali smo u našem obraćanju prisutnim novinarima skrenuti pažnju na značaj procesa deinstitucionalizacije, uticaj novinara na taj proces kroz svoja izvještavanja  te potrebu senzibiliziranja novinara koji izvještavaju o djeci bez roditeljskog staranja. Nadamo se da smo kroz ovo druženje uspjeli približiti prisutnima na radionici pitanje zaštite djece bez roditeljskog staranja, te da ćemo imati prilike sarađivati sa njima u budućnosti.
 
Završena edukacija potencijalnih hranitelja u Tuzlanskom kantonu
trening_hranitelja_nov.13

 

 

U Tuzli je 7.11.2013. završena edukacija 17 potencijalnih hranitelja Tuzlanskog kantona koji bi, nakon odobrenja nadležnih centara za socijalni rad, mogli u svoje porodice primati djecu bez roditeljskog staranja. Obuka je trajala pet dana (u periodu od 24.10. do 7.11.2013. godine), a držali su je stručni radnici centara za socijalni rad Tuzlanskog kantona i Hope and Homes for Children. Ovo je druga grupa potencijalnih hranitelja u Tuzlanskom kantonu. Prva grupa od 18 članova završila je obuku u julu 2013. godine.

 
Najava konferencije ''Otvaramo vrata djeci Bosne i Hercegovine''

 opening_doors_box_cream

 U sklopu Dječije nedjelje u BiH, u utorak 1.10.2013. godine u Hotelu „Grand“ Sarajevo, sa početkom u 10:30 sati, bit će održana konferencija o deinstitucionalizaciji dječije zaštite u Bosni i Hercegovini pod nazivom „Otvaramo vrata djeci Bosne i Hercegovine“.

Zvanični domaćin konferencije je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, dok istu organizira Hope and Homes for Children u BiH, u partnerstvu sa organizacijama: UNICEF, Save the Children, SOS Dječija sela BiH, World Vision i SUMERO Savez organizacija za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama u FBiH.

Konferencija će također biti organizirana u sklopu kampanje za deinstitucionalizaciju dječije zaštite „Otvaramo vrata djeci Evrope“ koju organizacije Hope and Homes for Children i Eurochild vode na nivou Evropske unije i 12 evropskih zemalja.  Osnovni cilj kampanje je osigurati više sredstava za proces de-institucionalizacije kako u fondovima Evropske unije (strukturalnim i IPA), tako i u budžetima zemalja učesnica kampanje. Više informacija o kampanji na www.openingdoors.eu

Na konferenciju će biti pozvani predstavnici relevantnih državnih ministarstava, entitetskih i kantonalnih ministarstava socijalne zaštite, Delegacije Evropske unije u BiH i drugih međunarodnih organizacija i ambasada, ustanova za smještaj djece bez roditeljskog staranja i djece s poteškoćama u razvoju i drugi.

 
«« Početak « Prethodna 1 2 3 Sljedeća » Kraj »»

Stranice 1 - 8 od 21
Copyright © 2009 Hope and Homes for Children BiH
Powered by Studio MRAK